Ostoskori on tyhjä

Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu

Valkoisen Puun sosiaalinen vastuu kattaa suhteet henkilöstöön, asiakkaisiin sekä sidosryhmiin.

 

Tutustu lähituottajiimme

Ympäristövastuu

Valkoinen Puu haluaa olla esimerkki jokaiselle mahdollisista, konkreettisista ympäristöteoista. Olemme sitoutuneet kehittämään ympäristötyötämme jatkuvasti.

 

Tutustu ekokompassiin

Haluamme toimia reilusti ympäristöä ja ihmisiä kohtaan

Valkoinen Puu on vahvasti arvopohjainen yritys. Jaamme toimintamme vastuullisuuden kahteen, selkeään osa-alueeseen:

Sosiaalinen vastuu

Toimimme eet­ti­sesti ja turvallisesti. Kohtelemme asiakkaitamme ja henkilöstöämme tas­a­puo­li­sesti, ystävällisesti ja reilusti.

Jo­kai­sella henkilöstön jäsenellä on vas­tuu käyt­täy­ty­ä hyvin. Häi­rin­tää, syr­jin­tää, epä­asial­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä tai muuta epä­asial­lis­ta toi­min­taa ei sal­li­ta mis­sään muo­dos­sa.

Sidosryhmillemme olemme asiallinen ja reilu yhteistyökumppani.

Sosiaalinen vastuu merkitsee meille myös vastuuta omasta yhteisöstä. Pyrimme valitsemaan yhteistyökumppanimme niin, että se lisää työllisyyttä ja hyvinvointia yrityksemme vaikutusalueella.

Ympäristövastuu

Moni asia meillä on jo hyvin. Olemme jo suosineet luomu- ja lähituotantoa olevia raaka-aineita,  kierrätämme huomattavan osan jätteestä ja Resq-sovelluksen avulla minimoimme hävikkiä, ja olemme valmistaneet tuotteet itse.

Haluamme olla inspiroiva esimerkki käytännöllisistä ja järkevistä toimista oman elinympäristön suojelemiseksi!

Kartan otsikko