Ostoskori on tyhjä

Vastuullisuus

Sosiaalinen vastuu

Valkoisen Puun sosiaalinen vastuu kattaa suhteet henkilöstöön, asiakkaisiin sekä sidosryhmiin.

 

Tutustu lähituottajiimme

Ympäristövastuu

Valkoinen Puu haluaa olla esimerkki jokaiselle mahdollisista, konkreettisista ympäristöteoista. Olemme sitoutuneet kehittämään ympäristötyötämme jatkuvasti.

 

Tutustu ekokompassiin

Haluamme toimia reilusti ympäristöä ja ihmisiä kohtaan

Valkoinen Puu on vahvasti arvopohjainen yritys. Jaamme toimintamme vastuullisuuden kahteen, selkeään osa-alueeseen:

Sosiaalinen vastuu

Toimimme eet­ti­sesti ja turvallisesti. Kohtelemme asiakkaitamme ja henkilöstöämme tas­a­puo­li­sesti, ystävällisesti ja reilusti.

Jo­kai­sella henkilöstön jäsenellä on vas­tuu käyt­täy­ty­ä hyvin. Häi­rin­tää, syr­jin­tää, epä­asial­lis­ta käyt­täy­ty­mis­tä tai muuta epä­asial­lis­ta toi­min­taa ei sal­li­ta mis­sään muo­dos­sa.

Sidosryhmillemme olemme asiallinen ja reilu yhteistyökumppani.

Sosiaalinen vastuu merkitsee meille myös vastuuta omasta yhteisöstä. Pyrimme valitsemaan yhteistyökumppanimme niin, että se lisää työllisyyttä ja hyvinvointia yrityksemme vaikutusalueella.

Ympäristövastuu

Rakennamme parhaillaan Suomen luonnonsuojeluliiton hallinnoimaa Ekokompassi -ympäristöjärjestelmää.  Valitsimme juuri tämän ympäristöjärjestelmän, koska se on hyvin käytännönläheinen ja se tuo myöskin jatkuvuutta ymnpäristötyöhömme. 

Tavoitteemme on saada auditointi läpi kesällä 2021, ja saada Ekokompassi-sertifikaatti voimaan vielä tämän vuoden sisällä.

Olemme tehneet talven ajan pohjatyötä sertifikaatin eteen. Kartoitimme lähtötilanteemme ja asetimme tavoitteet seuraaville kolmelle vuodelle. Olemme jo suosineet luomu- ja lähituotantoa olevia raaka-aineita, ja olemme valmistaneet tuotteet itse. Ympäristöjärjestelmä antaa meille lisää ihan käytännön työkaluja viedä vastuullisuutta eteenpäin henkilöstön koulutuksen, jätehuollon, hankintojen, energian kulutuksen ja luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta. 

Tulemme kertomaan projektin etenemisestä sosiaalisessa mediassa sekä verkkosivuillamme. Haluamme olla inspiroiva esimerkki käytännöllisistä ja järkevistä toimista oman elinympäristön suojelemiseksi.

Kartan otsikko